Producció de soroll i producció de sentit als mitjans de comunicació de massa

By: Abstract: El desenvolupament de les autopistes de la informació i la multiplicació de les possibilitats de consum d'informacions i de productes de la consciència i del coneixement plantegen el problema de l'ecologia de la ment, és a dir: l'exposició de l'individu a una sobreabundància d'informacions, així com la relació entre soroll i sentit en el consum dels mitjans de comunicació. El camp d'estudi analitzat fa referència al consum d'informació relacionada amb l'activitat econòmica, financera, comercial o administrativa. L'autor identifica les diferents situacions de soroll i els diferents nivells de protecció davant del soroll generat per una excesiva oferta d'opcions comunicatives. Aquesta possibilitat d'accedir a una gamma creixent d'informacions reforça, finalment, la tendència vers un excés de cultura a l'abast.Abstract: El desarrollo de las autopistas de la información y la multiplicación de las posibilidades de consumo de informaciones y productos de la conciencia y del reconocimiento plantean el problema de la ecología de la mente, es decir, de la exposición del individuo a una sobreabundancia de información, así como la relación entre ruido y sentido en el consumo de los medios de comunicación. El campo de estudio analizado hace referencia al consumo de información relacionada con la actividad económica, financiera, comercial o administrativa. El autor identifica las diferentes situaciones de ruido y los diferentes niveles de protección frente al ruido generado por una oferta excesiva de opciones comunicativas. Esta posibilidad de acceder a una gama creciente de informaciones refuerza, finalmente, la tendencia hacia un exceso de cultura al alcance de la mano.
Star ratings
    Average rating: 0.0 (0 votes)
No physical items for this record

There are no comments on this title.

to post a comment.

Powered by Koha