Estudio sobre el estado y perspectivas de futuro del sector de la fotografía en Cataluña. Propuesta de política pública general en el ámbito de la fotografía / [elaborado por el Consejo Nacional de la Cultura y de las Artes ; coordinación: Ramon Castells]

Castells, Ramon [coord.] | Consell Nacional de la Cultura i de les Arts.
Publisher: Barcelona : CONCA, 2011Description: 80 p. : digital, fitxer PDF (14,67 Mb).Series: Informes CoNCA: 1/2011Online resources: Other title: Estudi sobre l'estat i perspectives de futur del sector de la fotografia a Catalunya. Proposta de política pública general en l'àmbit de la fotografia.Summary: L’informe parteix d’una revisió i anàlisi documentats de les iniciatives del sector de la fotografia des de l’any 1980 fins avui, de les opinions de diversos professionals representatius i qualificats del sector i de trobades individualitzades amb diversos experts internacionals. El document posa sobre la taula la manca de planificació i ordenació explícites d’una política pública en l’àmbit de la fotografia que ha repercutit, finalment, en que Catalunya té un deute respecte del seu patrimoni fotogràfic. L’informe fa un seguit de recomanacions en els àmbits analitzats, partint de la realitat existent al país. Pel que fa a les polítiques patrimonials, proposa reforçar i ampliar les institucions ja existents, públiques i privades, en l’àmbit de la conservació i preservació dels fons fotogràfics, planificar estratègies no intrusives i reforçar les estructures descentralitzades a tot el territori, que han realitzat una funció patrimonial, distingint clarament entre el valor de document (fonamentalment negatius o tiratges en paper) i la categoria d’ obres per entendre la diferent responsabilitat patrimonial que afecta a arxius públics i a museus i centres d’art. En aquest sentit, es recomana no crear nous centres o museus amb funcions patrimonials, sinó treure rendibilitat de les estructures existents, si bé no es descarta la possibilitat de reforçar l’espai de difusió de la fotografia amb la posada en marxa de noves infraestructures. Es destaca el necessari establiment amb urgència d’un Pla general de patrimoni fotogràfic, que comptés amb la creació d’un Observatori o Comissió professional de la fotografia, vinculada a un departament de Fons Nacional d’Art de la recent creada Agència Catalana del Patrimoni Cultural, amb l’objectiu de detectar arxius, fons i col·leccions d’interès públic, reconèixer la feina feta als fotògrafs, analitzar la situació del mercat i vetllar, en general, per tots els àmbits que afecten la fotografia. Així mateix, apunta a la necessitat d’impulsar polítiques que fomentin tant la creativitat com la presència de la fotografia en el sistema educatiu. Pel que fa a la creativitat, es recomana coordinar els esforços de les institucions públiques que ja donen ajuts a la fotografia, conjuntament amb el sector privat, per tal de desplegar organitzadament un pla nacional d’ajuts, beques, subvencions i premis en l’àmbit de la fotografia. En relació a l’educació, s’analitza la deficitària situació de la presència de la fotografia en el sistema educatiu i es compara amb altres països del nostre entorn, com França i Anglaterra. A nivell universitari, urgeix garantir la presència de l’oferta d’estudis vinculats a la fotografia. Si bé les institucions patrimonials del país poden respondre de la bona conservació dels fons fotogràfics, les institucions públiques, valorades en el seu conjunt, no poden garantir una difusió adequada, tant del patrimoni existent com de la creació, possibilitant que l’obra pugui socialitzar-se en l’esfera pública pels circuits del país i internacionals. L’informe del CoNCA també proposa que les institucions treballin coordinament en una Xarxa Nacional del Patrimoni Fotogràfic a Catalunya per evitar la desconnexió actual i establir un portal web de referència per al patrimoni fotogràfic de Catalunya, tot conservant cada institució la seva autonomia i independència. Per últim, també recomana impulsar el col·leccionisme en l’àmbit de la fotografia i un codi ètic de bones pràctiques per als arxius i les col·leccions. (Font: Autor)Summary: Informe encarregat pel Departament de Cultura al CoNCA i coordinat també per Ramon Castells. Formula una proposta de política pública general en l’àmbit de la fotografia i el patrimoni fotogràfic a Catalunya. L’estudi parteix d’una revisió i anàlisi de les iniciatives del sector de la fotografia des de l’any 1980 fins a l’actualitat, posa de manifest la manca de planificació i d’una política pública i proposa un seguit de recomanacions. Els autors consideren que cal reforçar i ampliar les institucions ja existents, públiques i privades, planificar estratègies no intrusives i reforçar les estructures descentralitzades a tot el territori. Es recomana no crear nous museus amb funcions patrimonials sinó treure’n rendibilitat dels ja existents, si bé es contempla la posada en marxa de noves infraestructures per a la difusió de la fotografia. Es reclama amb urgència l’elaboració d’un Pla general de patrimoni fotogràfic, que compti amb la creació d’un Observatori o Comissió professional de la fotografia, vinculada a un departament de Fons Nacional d’Art de la recent creada Agència Catalana del Patrimoni Cultural. Per fomentar la creativitat es recomana coordinar esforços amb altres institucions publiques i privades i desplegar un Pla nacional d’ajuts, beques, subvencions i premis. En relació a l’educació, s’hi analitza la deficitària presència de la fotografia en el sistema educatiu i es compara amb altres països del nostre entorn, com França i Anglaterra. Respecte a l’àmbit universitari, es reclama garantir-ne la presència d’una oferta d’estudis vinculats a la fotografia. Es reconeix que les institucions patrimonials del país poden respondre de la bona conservació dels fons fotogràfics, no s’hi pot garantir una difusió adequada del patrimoni existent ni de la creació. També es proposa una la creació d’una Xarxa Nacional del Patrimoni Fotogràfic a Catalunya i d’un portal web de referència per al patrimoni fotogràfic català. Per últim, també recomana impulsar el col·leccionisme en l’àmbit de la fotografia i un codi ètic de bones pràctiques pels arxius i col·leccions. (Font: el Centre)
Tags from this library: No tags from this library for this title.
    average rating: 0.0 (0 votes)
No physical items for this record

L’informe parteix d’una revisió i anàlisi documentats de les iniciatives del sector de la fotografia des de l’any 1980 fins avui, de les opinions de diversos professionals representatius i qualificats del sector i de trobades individualitzades amb diversos experts internacionals. El document posa sobre la taula la manca de planificació i ordenació explícites d’una política pública en l’àmbit de la fotografia que ha repercutit, finalment, en que Catalunya té un deute respecte del seu patrimoni fotogràfic. L’informe fa un seguit de recomanacions en els àmbits analitzats, partint de la realitat existent al país. Pel que fa a les polítiques patrimonials, proposa reforçar i ampliar les institucions ja existents, públiques i privades, en l’àmbit de la conservació i preservació dels fons fotogràfics, planificar estratègies no intrusives i reforçar les estructures descentralitzades a tot el territori, que han realitzat una funció patrimonial, distingint clarament entre el valor de document (fonamentalment negatius o tiratges en paper) i la categoria d’ obres per entendre la diferent responsabilitat patrimonial que afecta a arxius públics i a museus i centres d’art. En aquest sentit, es recomana no crear nous centres o museus amb funcions patrimonials, sinó treure rendibilitat de les estructures existents, si bé no es descarta la possibilitat de reforçar l’espai de difusió de la fotografia amb la posada en marxa de noves infraestructures. Es destaca el necessari establiment amb urgència d’un Pla general de patrimoni fotogràfic, que comptés amb la creació d’un Observatori o Comissió professional de la fotografia, vinculada a un departament de Fons Nacional d’Art de la recent creada Agència Catalana del Patrimoni Cultural, amb l’objectiu de detectar arxius, fons i col·leccions d’interès públic, reconèixer la feina feta als fotògrafs, analitzar la situació del mercat i vetllar, en general, per tots els àmbits que afecten la fotografia. Així mateix, apunta a la necessitat d’impulsar polítiques que fomentin tant la creativitat com la presència de la fotografia en el sistema educatiu. Pel que fa a la creativitat, es recomana coordinar els esforços de les institucions públiques que ja donen ajuts a la fotografia, conjuntament amb el sector privat, per tal de desplegar organitzadament un pla nacional d’ajuts, beques, subvencions i premis en l’àmbit de la fotografia. En relació a l’educació, s’analitza la deficitària situació de la presència de la fotografia en el sistema educatiu i es compara amb altres països del nostre entorn, com França i Anglaterra. A nivell universitari, urgeix garantir la presència de l’oferta d’estudis vinculats a la fotografia. Si bé les institucions patrimonials del país poden respondre de la bona conservació dels fons fotogràfics, les institucions públiques, valorades en el seu conjunt, no poden garantir una difusió adequada, tant del patrimoni existent com de la creació, possibilitant que l’obra pugui socialitzar-se en l’esfera pública pels circuits del país i internacionals. L’informe del CoNCA també proposa que les institucions treballin coordinament en una Xarxa Nacional del Patrimoni Fotogràfic a Catalunya per evitar la desconnexió actual i establir un portal web de referència per al patrimoni fotogràfic de Catalunya, tot conservant cada institució la seva autonomia i independència. Per últim, també recomana impulsar el col·leccionisme en l’àmbit de la fotografia i un codi ètic de bones pràctiques per als arxius i les col·leccions. (Font: Autor)

Informe encarregat pel Departament de Cultura al CoNCA i coordinat també per Ramon Castells. Formula una proposta de política pública general en l’àmbit de la fotografia i el patrimoni fotogràfic a Catalunya. L’estudi parteix d’una revisió i anàlisi de les iniciatives del sector de la fotografia des de l’any 1980 fins a l’actualitat, posa de manifest la manca de planificació i d’una política pública i proposa un seguit de recomanacions. Els autors consideren que cal reforçar i ampliar les institucions ja existents, públiques i privades, planificar estratègies no intrusives i reforçar les estructures descentralitzades a tot el territori. Es recomana no crear nous museus amb funcions patrimonials sinó treure’n rendibilitat dels ja existents, si bé es contempla la posada en marxa de noves infraestructures per a la difusió de la fotografia. Es reclama amb urgència l’elaboració d’un Pla general de patrimoni fotogràfic, que compti amb la creació d’un Observatori o Comissió professional de la fotografia, vinculada a un departament de Fons Nacional d’Art de la recent creada Agència Catalana del Patrimoni Cultural. Per fomentar la creativitat es recomana coordinar esforços amb altres institucions publiques i privades i desplegar un Pla nacional d’ajuts, beques, subvencions i premis. En relació a l’educació, s’hi analitza la deficitària presència de la fotografia en el sistema educatiu i es compara amb altres països del nostre entorn, com França i Anglaterra. Respecte a l’àmbit universitari, es reclama garantir-ne la presència d’una oferta d’estudis vinculats a la fotografia. Es reconeix que les institucions patrimonials del país poden respondre de la bona conservació dels fons fotogràfics, no s’hi pot garantir una difusió adequada del patrimoni existent ni de la creació. També es proposa una la creació d’una Xarxa Nacional del Patrimoni Fotogràfic a Catalunya i d’un portal web de referència per al patrimoni fotogràfic català. Per últim, també recomana impulsar el col·leccionisme en l’àmbit de la fotografia i un codi ètic de bones pràctiques pels arxius i col·leccions. (Font: el Centre)

1. Introducción: metodología y fases del informe -- 2. Estado de la cuestión: 1980-2010: 2.1. Las Jornadas Catalanas de Fotografía (1980) ; 2.2. Jornadas Imagen e Investigación (1990-2010) ; 2.3. Libro Blanco del Patrimonio Fotográfico en Cataluña (1996) ; 2.4. II Jornadas Catalanas de Fotografía-SCAN 08 (2008) ; 2.5. La fotografía de autor en Cataluña (2009) -- 3. Propuesta de actuación: Objetivos primordiales y líneas maestras de actuación para una política pública integral en el ámbito de la fotografía: 3.1. Políticas patrimoniales ; 3.2. Políticas de fomento de la creatividad ; 3.3. Políticas de educación, estudio e investigación ; 3.4. Políticas de difusión -- Anexo 1. Carta encargo del Consejero de Cultura -- Anexo 2. Lista de las personas consultadas, encuestadas y/o entrevistadas -- Anexo 3. Bibliografía de documentos de referencia

There are no comments for this item.

Log in to your account to post a comment.

Click on an image to view it in the image viewer

Powered by Koha

Iconos diseñados por Freepik desde www.flaticon.com con licencia CC 3.0 BY