Centre d’Informació i Documentació

“El millor coneixement és aquell que es comparteix”

 

El Centre d’Informació i Documentació va néixer  al 1986 per satisfer les necessitats d'informació, i recerca de documentació especialitzada en polítiques i gestió cultural de la Diputació de Barcelona i dels serveis de cultura dels municipis de la província, i, també, facilitar la consulta de documentació a la ciutadania, institucions i empreses interessad es.

El Centre treballa de forma transversal amb tots els serveis de cultura de la Corporació per atendre les necessitats d'informació  especialitzada d'aquests. Els ofereix serveis documentals i bibliotecaris per contribuir a millorar l'eficiència i garantir que tenen les evidències documentals necessàries, fiables i sòlides; gestiona les col·leccions bibliogràfiques i documentals i exerceix de content marketing i content curator de la comunitat Interacció i de les xarxes socials del Centre d’Estudis i Recursos Culturals (CERC).

El Centre assessora i resol les preguntes d'informació, elabora informes documentals, facilita informació nacional i internacional necessària per documentar la redacció d’informes i projectes, treballa en equip amb tots els nivells de l'administració local oferint suport informacional  i documental a representants electes, directius i tècnics al servei de les àrees de cultura de l'administració local de la província i la Corporació.

El Centre està obert a tothom per impulsar l'accés lliure i gratuït al seu fons en qualsevol format i suport. Ofereix una seu web a Internet i una sala de consulta a la planta baixa de l'edifici del Pati Manning per garantir l'accés físic i digital a totes les persones interessades, particulars, institucions i/o empreses. Els usuaris poden usar internet gratuït i servei wi-fi.

Log in to your account:

Don't have an account?Register here.

©Centre d´Informació i Documentació 2016 Avís legal

Powered by Koha